Zaagwerkzaamheden in Zeisterbos

Het Utrechts Landschap gaat ruimte maken voor historie en variatie in het Zeisterbos.

In de omgeving van restaurant ‘t Jagershuys worden de komende weken bomen met een verfstreep omgezaagd om meer groeiruimte te geven aan de bomen die blijven staan.

Het Zeisterbos kenmerkt zich door de ruim 200 jaar oude grove dennen, de prachtige lanen en de rijke variatie aan boomsoorten. Om dit in stand te houden, zullen de bomen en lanen die overgroeit raken meer ruimte moeten krijgen.

Hiervoor gaat het Utrechts Landschap open plekken creëren waar het bos zich kan verjongen. Daar waar nodig worden lanen opnieuw ingeplant.

foto: Renk Ruiter

 


advertentie