Sloot Groenekanseweg wordt uitgebaggerd

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaat de watergang aan de noordkant van de Groenekanseweg in Groenekan uitbaggeren.

De bagger wordt met een kraan vanaf de weg uit de watergang geschept en afgevoerd naar de Hooge Kampse Plas bij Groenekan.
Het werk dat woensdag start vindt plaats vanaf de weg; het verkeer kan er dus hinder van ondervinden. De weg is versmald bij de werkzaamheden, die vier weken duren.

De baggerwerkzaamheden zijn nodig voor de leefbaarheid in de sloten en om wateroverlast te verkomen bij hevige regenval.


advertentie