Samenwerking in begeleiding jonge vluchtelingen

De Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug gaat met MBO Amersfoort en Movisie samenwerken om jonge vluchtelingen met een verblijfsstatus voor te bereiden op de arbeidsmarkt.

Jonge nieuwkomers die de Entree-opleiding voor Anderstaligen bij MBO Amersfoort volgen, worden het komend jaar intensief getraind in vaardigheden die nodig zijn om later een baan te vinden.
Voor jonge nieuwkomers is K!X Works, zoals het programma van Movisie heet, een kans om zich naast hun opleiding voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Met trainingen op vaardigheden als netwerken, presenteren en communiceren en persoonlijke begeleiding van mentoren uit het bedrijfsleven, willen de samenwerkende partijen jongeren stimuleren om op hun eigen niveau hun talenten te ontplooien.

Volgens David van Maanen, directeur van de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn en Heuvelrug is het gebrek aan taalvaardigheid en onbekendheid met de Nederlandse arbeidsmarkt de grootste drempel om passend werk te vinden.

 


advertentie