Zeistenaren kunnen gemeentegrond kopen

Inwoners van Zeist krijgen de mogelijkheid om gemeentegrond te kopen of te huren. Het gaat hierbij om plekken waar de grond gebruikt wordt als tuin en dit nog niet schriftelijk is vastgelegd.

De gemeente heeft met behulp van luchtfoto's een inventarisatie gemaakt van het gebruik van gemeentegrond door particulieren. Daaruit is gebleken dat het om ongeveer 360 stukjes gemeentegrond of snippergroen gaat.

De gemeente wil kunnen beschikken over de grond voor reparaties aan kabels en leidingen, onderhoud of omdat het om waardevol groen gaat. Verkoop van de grond is mogelijk, als het niet in eigendom van de gemeente hoeft te blijven.


advertentie