Nieuwe regionale samenwerking rond waterzuivering

De Bilt, Zeist en twaalf andere Utrechtse gemeenten zijn met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een nieuwe samenwerking rond de afvalwaterketen aangegaan.

Volgens de deelnemers heeft de samenwerking sinds 2013 haar nut bewezen. In het Waterinnovatienetwerk (Winnet) zorgt de gemeente voor de riolering en het waterschap voor het zuiveren van het afvalwater. Twee taken die letterlijk met elkaar verbonden zijn. De partijen werken in Winnet aan een doelmatiger, duurzamer en efficiƫnter beheer, zodat we ook in de toekomst het rioolwater kunnen zuiveren tegen aanvaardbare kosten.

Komende tijd verschuift de focus van Winnet nog meer naar duurzaamheid, kwaliteitsverbetering en een robuuster systeem.


advertentie