Herdenking De Bilt: tijd voor bezinning en verhalen

Er was veel belangstelling voor de herdenking in Bilthoven, waar burgemeester Sjoerd Potters de nadruk legde op bezinning en persoonlijke verhalen.

Na de stille tocht en 2 minuten stilte, ontstaken Manlie en Quintijn van de Groen van Prinstererschool, het herdenkingsvuur bij het monument. Zang Veredelt en kinderen van de Julianaschool zongen liederen, onder leiding van dirigent Paul Krijnen.

In zijn toespraak gaf burgemeester Sjoerd Potters aan dat het hem verheugt dat er weer veel jonge mensen aanwezig en betrokken zijn bij deze herdenking en zo bijdragen aan de bezinning.

Potters stond stil bij hoe we momenten van bezinning door kunnen geven aan een volgende generatie. Met het Nationaal Comité 4 en 5 mei gaf hij aan te geloven in de kracht van het persoonlijke verhaal. Door deze van generatie op generatie over te dragen leven de verhalen voort.

Hij deed een appél op de jongere generatie om binnen de familie, bij nog levende grootouders, ooms en tantes, op zoek te gaan naar die verhalen. Om zo persoonlijk te kunnen herdenken en dit verleden door te kunnen geven, samen met het besef dat je vrij bent en die vrijheid mag koesteren.

Hierna droegen Sofie en Inte van de Groen van Prinstererschool een zelfgeschreven gedicht voor.

Daarna was het tijd voor de kransleggingen bij het monument door de burgemeester en zijn partner en door een afvaardiging van het voormalig verzet. Daniëlle en Lieske van de Groen van Prinstererschool legden bloemen bij het monument, evenals een afvaardiging van de aanwezige scoutinggroepen.

Nadat Ed Molenaar een gedicht uit eigen werk voordroeg, werd aan college en genodigden gevraagd om het defilé te openen.


advertentie