Zeisterbos krijgt centraal infopunt natuurbeleving

Utrechts Landschap, de gemeente Zeist en restaurant ’t Jagershuys hebben een intentieverklaring getekend om het Zeisterbos te gaan ontwikkelen tot een Toeristisch Overstappunt (TOP).

Het Zeisterbos vormt een recreatieve trekpleister voor inwoners van Zeist en uit de weide omgeving. Restaurant ’t Jagershuys is van oudsher een ideaal recreatief vertrekpunt. De betrokken partijen willen deze plek de komende jaren ontwikkelen tot een Toeristisch Overstappunt (TOP). Om dit te realiseren, gaan de gemeente, het restaurant en Utrechts Landschap een aantal punten aanpakken.

De recreatieve voorzieningen in het Zeisterbos worden verbeterd door de aanleg van rolstoelpaden, een fietsenstalling en informatievoorziening. Bovendien werkt Utrechts Landschap aan het vergroten van het oppervlak natuur en de kwaliteit daarvan. Tenslotte wil de stichting diverse cultuurhistorische elementen in het Zeisterbos herstellen, zoals het groene bergje, de vijver en het verblijf van de manenschapen.


advertentie