'Brandweer Westbroek en Tienhoven samen'

De gemeenten De Bilt en Stichtse Vecht zijn van plan de brandweerposten Westbroek en Tienhoven samen te voegen.

Volgens de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is het efficiënter om beide posten samen te voegen. Ook blijkt uit onderzoek van de VRU dat de brandweerposten niet meer voldoen aan de geldende eisen. De VRU adviseert voor beide posten vervangende nieuwbouw.

In de intentieovereenkomst die beide gemeenten hebben afgesloten, is als voorwaarde opgenomen dat het samenvoegen van beide posten geen nadelig effect mag hebben op de veiligheid in het gebied. Door te kiezen voor een centrale plaats blijft de kwaliteit van de brandweer volgens de VRU gewaarborgd.

 

 


advertentie