Bomenplan om Zeist groen te houden

Zeist heeft heeft voor de 35.000 bomen in de straten, lanen en parken het Lange Termijn Bomenbeheerplan 2016-2041 opgesteld.

Hiermee wordt voorkomen dat bomen die aan het einde van hun levenscyclus komen tegelijkertijd moeten worden vervangen.
Het Bomenbeheerplan is opgesteld door de werkgroep bomenvervanging, waarin naast gemeentelijke deskundigen ook vertegenwoordigers van groene groepen en inwoners van Zeist zitting hebben.

Dit jaar is een proefjaar, waarin ervaring opgedaan wordt met de uitvoering van het plan. In de komende winter verwacht de gemeente de eerste resultaten.
Zeist houdt tussen juli en oktober vijf informatieavonden over het Bomenbeheerplan.


advertentie