Nieuw regionaal plan voor opvang daklozen

De Bilt, Zeist, Bunnik en 13 andere gemeenten in midden Nederland hebben een regionaal plan ontwikkeld voor de toekomst van daklozenopvang.

De kern van het plan is een verschuiving van ‘wonen in een instelling’ naar ‘zelfstandig wonen met begeleiding’. Inwoners kunnen op deze manier zoveel mogelijk deel blijven uitmaken van de samenleving.

Maatschappelijke opvang en beschermd wonen gaat over de begeleiding van inwoners die bijvoorbeeld dakloos zijn of niet meer zelfstandig kunnen wonen vanwege psychische problemen. Op dit moment is de gemeente Utrecht nog verantwoordelijk voor de uitvoering van maatschappelijke opvang en beschermd wonen in de regio. Vanaf 2020 is elke gemeente hier zelf verantwoordelijk voor.

In het plan staat dat er meer ambulante hulpverlening komt zodat mensen zelfstandig thuis in de wijk kunnen wonen. Er wordt ingezet op voorkomen én herstel. Ook wordt iedere gemeente zelf verantwoordelijk voor de ondersteuning.

 

 


advertentie