Twijfels over nieuwe afvalbeleid De Bilt

De Biltse fracties van Forza en VVD uiten hun twijfels over het nieuwe beleid van gemeente De Bilt om meer plastic afval thuis in te zamelen.

Gemeente De Bilt wil inzetten op méér vooraf scheiden van plastic afval (voorscheiding). Hiervoor wordt de huidige grijze kliko omgebouwd voor plastic afval en komt er voor het restafval een nieuwe, kleinere kliko bij.

Recent schreef het Centraal Plan Bureau (CPB) dat de milieuwinst van thuis plastic inzamelen beperkt is. Het afval is van matige kwaliteit en is na recycling beperkt bruikbaar. Het CPB pleit dan ook voor meer kwaliteit in plaats van kwantiteit. 

Proffessor Raymond Gradus (VU Amsterdam) en hoogleraar en kamerlid Elbert Dijkgraaf (Erasmus Universiteit) stellen dat scheiding bij de bron onverstandig is. Uit pilots blijkt dat achteraf verzamelen van plastic uit restafval (nascheiding) meer oplevert en op termijn goedkoper is. 

Forza dient in de raad van 26 oktober een motie in om het college op te roepen de plannen en investeringen uit te stellen en de ontwikkelingen af te wachten. De VVD heeft aangegeven deze motie te steunen. 

Lees meer in het:
-  persbericht van het CPB (september 2017)
-  artikel van Raymond Gradus en Elbert Dijkgraaf (januari 2017)


advertentie