Nieuwe eigenaar voor Vliegbasis Soesterberg

De provincie Utrecht heeft het Park Vliegbasis Soesterberg overgedragen aan het Utrechts Landschap.

Gedeputeerden Mirjam Maasdam en Mariëtte Pennarts overhandigden symbolisch de sleutel van het gebied aan directeur-rentmeester Saskia van Dockum.

De verkoop van Park Vliegbasis Soesterberg draagt volgens de provincie bij aan de doelstelling voor het behoud en bescherming van natuur, recreatie en militaire historie. Volgens de gedeputeerden is het bijzondere natuurgebied met de rijke militaire historie bij Utrechts Landschap in goede handen.

Park Vliegbasis Soesterberg is onderdeel van twee belangrijke ecologische corridors. De voormalige vliegbasis vormt hiermee een belangrijke schakel in het Natuurnetwerk Nederland en in het gebiedsontwikkelingsprogramma Hart van de Heuvelrug.
advertentie