Proef afvalscheiding Zeist boekt resultaat

De hoeveelheid restafval in de wijk in Zeist waar afval omgekeerd wordt ingezameld is met maar liefst 34 procent gedaald.

De inwoners van de proefwijk zamelden in zes maanden vijf keer zoveel PMD in als in de periode vóór de proef. PMD staat voor Plastic, Metaal en Drankenkartons.

Iedere Zeistenaar zorgt nu nog per jaar voor gemiddeld 204 kilo restafval. De hoeveelheid restafval in de proefwijk is omgerekend naar een jaar nog maar 135 kilo.

Begin 2018 volgt een evaluatie van de proef. Onderdeel van de evaluatie is een enquête onder alle inwoners van de proefwijk, die in januari wordt gehouden. Daarna besluit de raad of de proef uitgebreid wordt.

 


advertentie