Aanpak wateroverlast Tolakkerweg in Hollandsche Rading

Hollandsche Rading wordt groener en beter bestand tegen de veranderingen van het klimaat. De hofjes aan de Tolakkerweg worden door de gemeente en het hoogheemraadschap in 2024 aangepakt. 

Bij hevige regenbuien ontstaat aan de Tolakkerweg vaak wateroverlast. De verhanding wordt daarom deels weggehaald, er komt een wadi -natuurlijke wateropslag- en meer beplanting. Regenwater kan dan in de bodem trekken. Ook zorgen meer groen en minder stenen voor verkoeling tijdens warme zomerdagen en wordt het grondwater aangevuld.

De gemeente kan de hofjes aan de Tolakkerweg aanpassen met financiële steun van het waterschap vanuit de impulsregeling ‘Water in de Leefomgeving’.


advertentie