Roulette FM

Alternatief rapport voor voormalig Hessingterrein De Bilt

Bewonersgroep Leefklimaat Utrechtseweg heeft een nieuw rapport gepresenteerd over het Hessingterrein in De Bilt. Daarbij is meer rekening gehouden met de natuur. Ook zijn er minder woningen opgenomen.

Het nieuwe doorgerekende plan met de titel 'Slagen in het groen' wordt mogelijk besproken in een expertbijeenkomst voor leden van de gemeenteraad en van de Provinciale Staten. Al jaren is er onenigheid over woningbouw op het terrein. Het Hessingterrein is van belang voor de ecologische verbinding tussen het Vechtplassengebied, het Kromme Rijngebied en de Utrechtse Heuvelrug.

De gemeenteraad ging niet akkoord met plannen van ontwikkelaar Verwelius omdat de bouw van zo'n 130 woningen te veel ten koste zou gaan van de natuur. Hoewel de Raad van State vindt dat er wel gebouwd kan worden, is ook de provincie tegen grootschalige nieuwbouw.


advertentie