Bastionweg blijft open voor verkeer uit Groenekan

De gemeente Utrecht heeft het plan teruggetrokken om autoverkeer vanuit Groenekan te weren van de Bastionweg langs fort Blauwkapel. De weg wordt wel heringericht als fietsstraat, waarbij de auto te gast is en er veel ruimte is voor fietsers en voetgangers.

Omwonenden en de gemeente De Bilt hebben met succes bezwaar gemaakt tegen het eerdere besluit om de Bastionweg af te sluiten. Utrecht heeft een verkeersveiligheids-onderzoek uitgevoerd naar de route vanuit Groenekan via het Robert Kochplein naar de Darwindreef. Dat onderzoek heeft uitgewezen dat dit alternatief onvoldoende veilig is.

De Bastionweg blijft dus open. Ook wordt de verkeersveiligheid op het Robert Kochplein verbeterd door extra borden te plaatsen en de pijlmarkering op het wegdek te verbeteren.


advertentie