Bedrijven Larenstein gecontroleerd op criminele activiteiten

Bij een gezamenlijke actie van verschillende overheidsdiensten op bedrijventerrein Larenstein in Bilthoven zijn verschillende overtredingen vastgesteld. Er is gekeken naar bouwtechnische zaken, de administratie, brandveiligheid, de naleving van vergunningen en criminele activiteiten.

Er zijn milieuovertredingen, overtredingen van de brandveiligheidsvoorschriften en een situatie in strijd met het bestemmingsplan vastgesteld. De arbeidsinspectie gaat een aantal zaken op basis van de Wet arbeid vreemdelingen verder onderzoeken. Door de politie is tijdens de controle een auto in beslag genomen.

De gecoördineerde actie is gehouden op initiatief van de gemeente. Daarmee wil de overheid het bedrijfsleven beschermen tegen witwassen, fraude, belastingontduiking of oneigenlijke concurrentie.


advertentie