Begroting De Bilt in teken van steun aan inwoners

B en W van De Bilt richt zich vooral op de groepen die het in deze crisisperiode lastig hebben. Het college probeert ondersteuning te bieden waar dit nodig en mogelijk is. 

Dat is het uitgangspunt van de begroting 2023, die het college van burgemeester en wethouders heeft aangeboden aan de gemeenteraad. De hoge inflatie wordt niet doorberekend aan de inwoners van de gemeente. Daarnaast komt er een eenmalige belastingkorting of een ruimere kwijtschelding.

Verder wordt er geïnvesteerd in woningbouw, klimaat en kansengelijkheid. Ook wordt een deel van de overschotten gereserveerd voor tekorten op de jeugdzorg en bezuinigingen van de Rijksoverheid.

De gemeenteraad gaat op 3 november in debat over de begroting.


advertentie