'Behoud bos Huist ter Heide-West voor klimaatdoelstellingen'

Belangenorganisaties en inwoners van Huis ter Heide, Bosch en Duin en Zeist maken bezwaar tegen de kap van bos voor woningbouw in Huis ter Heide-West. Dat blijkt uit de zienswijzen die bij de gemeente Zeist zijn ingediend op het ontwerp bestemmingsplan. 

Volgens de indieners is het bos (de driehoek bij de Willem Versteeghstraat) van groot belang voor de biodiversiteit, geluiddemping, opname van CO2 en een verkoelende werking. Het kappen van het bos past volgens hen niet bij de klimaatcrisis en de aanpassing aan klimaatverandering.

De gemeente lijkt daarnaast de cultuurhistorische waarde van het Kerkepad langs het gebied niet te erkennen. Die waarde zal door de boskap sterk aangetast worden, tegen het beleid van de provincie in.


advertentie