Beloning voor melkveelhouders die verduurzamen

De provincie gaat melkveehouders (financieel) belonen als zij duurzaam ondernemen. Hiermee hoopt Utrecht boeren perspectief te bieden en te motiveren een bijdrage te leveren aan het landelijk gebied.

In 2030 moet de helft van de agrarische bedrijven natuurinclusief zijn. Om de melkveehouders die omschakelen naar een duurzame vorm van ondernemen te belonen, gaat de provincie gebruikmaken van de Utrechtse Monitor Duurzame Melkveehouderij. Met deze monitor kan per agrarisch bedrijf gemeten worden wat de bijdrage aan het herstel van de biodiversiteit is. Bij een goede score volgen bijvoorbeeld vergoedingen, vrijstellingen of verhoging van de melkprijs.

De provincie gaat aan het einde van dit jaar een definitieve Utrechtse Monitor Duurzame Melkveehouderij vaststellen. Daarom worden de komende tijd pilots uitgevoerd.

(foto: NMV)


advertentie