Bereikbaarheid Utrecht Science Park groen toekomst in

Bedrijven en instellingen op het Utrecht Science Park en op kantorenpark Rijnsweerd hebben de belofte gedaan om samen te zorgen voor een duurzame bereikbaarheid.

De organisaties gaan hun medewerkers, hun studenten en hun bezoekers actief verleiden om slimmer en duurzamer te reizen. Zo wordt de fiets en het openbaar vervoer nog meer gestimuleerd. Ook worden de pieken in de spits aangepakt.

Goedopweg Utrecht gaat samen met de verschillende organisaties een factsheet opstellen, waarin de ambities en bereikte resultaten worden vastgelegd. In het gebied werken nu ruim 40.000 mensen en studeren bijna 60.000 studenten.


advertentie