Beroep natuurorganisaties tegen plannen Soestdijk

Natuurmonumenten, Utrechts Landschap en Natuur en Milieufederatie Utrecht zijn bij de Raad van State in beroep gegaan tegen de bouw- en ontwikkelplannen voor Paleis Soestdijk. De plannen tasten volgens de instanties de natuur in het Natuurnetwerk Nederland aan. 

De plannen voor Paleis Soestdijk gaan uit van de bouw van bijna honderd nieuwe woningen, een hotel en het mogelijk maken van evenementen. De natuurorganisaties maken zich ernstig zorgen over de negatieve effecten op de natuur. De plannen verstoren en ontnemen dieren zoals ringslangen, dassen en reeën hun rustplek.

Volgens de natuurorganisaties zijn de plannen niet volledig over de effecten op de beschermde Natura 2000-gebieden en beschermde planten- en diersoorten. De uitspraak van de Raad van State wordt deze zomer verwacht.


advertentie