Bewoners presenteren alternatief plan Spoorzone Bilthoven

Wijkraad De Leijen en Bewonersvereniging Bilthoven Noord hebben een eigen variant voor de Spoorzone gemaakt. Volgens de initiatiefnemers sluit deze variant beter aan op de omgeving en is een aanzet voor een alternatief plan.

De bewonersorganisaties doen actief mee in het participatieproces van de gemeente. Maar volgens de wijkraad en bewonersvereniging zien zij hun inbreng vrijwel niet terug in de twee voorgestelde plannen van de gemeente. Zo hebben deze een te grote impact op het verkeer, het parkeren en de leefomgeving.

Op verzoek van Wijkraad De Leijen en de Bewonersvereniging Bilthoven Noord heeft een architect een alternatief plan ontwikkeld, waarbij beter rekening gehouden wordt met een aantal knelpunten. De alternatieve variant wordt op 29 november gepresenteerd en toegelicht. De gemeenteraad zal voor het einde van het jaar een beslissing nemen.

De discussieavond start 29 november om 20.00 uur in de Theresiaschool in Bilthoven. Dan lichten de Wijkraad en Bewonersvereniging de variant verder toe en is er gelegenheid voor vragen en discussie.


advertentie