Biltenaren positief over eigen buurt en gemeente

Inwoners van de gemeente De Bilt zijn positief gestemd over het leven en voorzieningen, zoals de gezondheidszorgvoorzieningen, de sportvoorzieningen, het winkelaanbod en de afvalinzameling. Dat blijkt uit de resultaten van de Algemene Inwoner-enquĂȘte 2021.

De sociale kwaliteit van de eigen buurt wordt door de de inwoners positief beoordeeld. Inwoners zijn positief over het contact met medewerkers van de gemeente, maar voelen zich minder vaak gehoord en vertegenwoordigd. Ook is er een dalende trend te zien in de waardering van het woningaanbod.

Elke twee jaar laat de gemeente onafhankelijk onderzoek doen naar de waardering van inwoners van de voorzieningen, leefbaarheid en sociale kwaliteit in hun buurt, en de tevredenheid over de gemeentelijke dienstverlening.


advertentie