Bilts college presenteert ruimere programmabegroting

Het college van De Bilt wil investeren in de lokale economie en geld vrijmaken voor het sociaal domein, de versnelling van de woningbouw, energietransitie en veiligheid. Dat staat in de programmabegroting die op 4 november in de gemeenteraad wordt besproken.

Volgens wethouder Smolenaers van Financiën zijn de investeringen weer mogelijk, omdat er in de afgelopen jaren een 'gedisciplineerd beleid is gevoerd'. Volgens hem werpen de moeilijke besluiten van de bezuinigingen nu ook hun vruchten af.

Toch blijft voorzichtigheid geboden, omdat de herverdeling van het gemeentefonds niet alleen de provincie, maar ook de gemeente De Bilt hard gaat treffen. De Bilt zal tussen de 1,6 en 2,0 miljoen euro minder ontvangen door de herverdeling.


advertentie