Bilts steunplan voor lokale economie en organisaties

Gemeente De Bilt heeft een crisis- en herstelplan corona opgesteld. Per doelgroep zijn maatregelen voorgesteld om te zorgen voor versterking van de lokale economie en het ondersteunen van inwoners, zzp-ers en ondernemers met zorgen over werk en inkomen. 

Het 'crisis- en herstelplan corona' bevat de maatregelen om uit de crisis te komen. Zo worden voor jongeren op korte termijn extra sport- en cultuuractiviteiten aangeboden en een zomerschool. Voor verenigingen komen er subsidies voor het werven van vrijwilligers en het opstarten van nieuwe activiteiten. Daarnaast wordt er ingezet op activiteiten voor eenzame en kwetsbare inwoners. 

Het ‘coronaproof’ inrichten van de openbare ruimte vraagt volgens de gemeente nog steeds extra inzet. Daarom krijgt het team van BOA's tijdelijk extra capaciteit. 


advertentie