Bilts verkeersplan onderwerp van gesprek met inwoners

De gemeente gaat met inwoners in gesprek over het Verkeerscirculatieplan, dat is uitgevoerd om de verkeersveiligheid in De Bilt te verbeteren. 

De verkeerssituatie in de kern De Bilt is het afgelopen jaar veranderd. Een aantal wegen is éénrichtingsverkeer geworden, waarmee ondermeer het sluipverkeer is aangepakt en de leefbaarheid in de kern vergroot.

De maatregelen zijn door de gemeente onderzocht en geëvalueerd. De aanbevelingen uit het onderzoek worden op 20 april gepresenteerd in het HF Witte Centrum. Het college neemt vervolgens een besluit wat er met de uitkomsten van het onderzoek en het inwonersgesprek gaat gebeuren.


advertentie