Biltse begroting voor 2024 na wijzigingen vastgesteld

De Biltse gemeenteraad heeft de begroting voor 2024 vastgesteld, nadat deze door de raad op drie punten is gewijzigd. Volgens het college staat de begroting in het teken van ondersteuning in tijden van internationale conflicten en financiële onzekerheid. 

Door ingrijpen van verschillende fracties krijgen vrijwilligers meer ondersteuning bij het indienen van vergunningen voor lokale initiatieven en kunnen woningen makkelijker gesplitst worden bij bedrijven waar kinderen hun ouders willen opvolgen. Ook blijft de avondopenstelling van de gemeente gehandhaafd. 

De begroting van De Bilt loopt volgens het college vooruit op te verwachten kosten in de komende jaren. Er wordt onder andere extra ingezet op het terugdringen van armoede en gewerkt aan gelijke kansen voor de jeugd.


advertentie