Biltse raad wil onderzoek naar plannen Hessingterrein

De gemeenteraad van De Bilt wil een onderzoek naar de onduidelijkheden rondom de woningbouwplannen op het voormalig HessingterreinDat is de uitkomst van twee lange raadsvergaderingen over het project. 

Met de uitkomsten van het onderzoek over een faunapassage en bufferzone tussen de nieuwe woningen en de bestaande natuur wil de gemeenteraad een nieuw besluit nemen over het bestemmingsplan. Het college geeft aan met vertrouwen verder te werken aan het project om woningen te realiseren.

De ontwikkeling van het voormalige Hessingterrein is inmiddels een flink hoofdpijndossier. Sinds 2018 wordt er politiek gekibbeld over de rode contour, faunapassage en het aantal woningen. Ook de provincie en de Raad van State hebben ingegrepen.


advertentie