Brief: 'Geef inwoners Zeist stem bij Omgevingsvisie'

Buurt- en belangenorganisaties in Zeist willen meer invloed bij de ontwikkeling van de Omgevingsvisie Zeist. Dat schrijven 16 organisaties uit alle geledingen van de samenleving in een brief aan de gemeenteraad. 

De organisaties zijn teleurgesteld dat de zienswijzen die ingediend zijn over de toekomstige Omgevingsvisie alleen schriftelijk worden afgedaan. Volgens hen is een serieuze dialoog met de gemeente en de raad nodig. Alleen dan kan er een toekomstvisie komen die voldoende steun krijgt van de bevolking. 

In de brief doen de organisaties voorstellen over de dialoog met de gemeente. Zo willen zij eerst spreken over de beantwoording van de reacties vanuit de bevolking. Daarna zou er een brede dialoogbijeenkomst over de ontwerpvisie met de raad moeten komen.


advertentie