Advies jaarwisseling aangeboden aan gemeenteraad Zeist

Het Burgerberaad heeft het advies over de manier waarop de jaarwisseling in Zeist gevierd kan worden aangeboden aan de gemeenteraad. Alle deelnemers aan het Burgerberaad hebben met het advies ingestemd. 

Het Burgerberaad adviseert de gemeenteraad een centraal evenement met een vuurwerkshow te organiseren, serieus werk te maken van het beschermen van kwetsbare groepen, natuur en milieu, buurtinitiatieven te begeleiden en faciliteren, vuurwerkvrije zones aan te wijzen en meer aandacht te hebben voor preventie.

Vier leden van het Burgerberaad overhandigden het advies aan plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad, Dick van Ginkel. Het college van burgemeester en wethouders gaat na of het advies haalbaar en uitvoerbaar is. De gemeenteraad neemt op 4 juli een besluit.


advertentie