College vraagt financiële injectie voor tijdelijke woningen

Het Biltse college vraagt de gemeenteraad deze maand om geld beschikbaar te stellen voor de bouw van 85 tot 95 tijdelijke woningen. Het gaat om verplaatsbare sociale huurwoningen voor groepen waarvoor het woningtekort nijpend is. 

Hoewel er op verschillende plekken in de gemeente nieuwbouw wordt gepleegd, duurt het voor starters, spoedzoekers na scheiding of statushouders te lang. Daarom heeft het college met Woonstichting SSW afgesproken om 85 tot 95 tijdelijke woningen te gaan bouwen op de Berlagelaan en de Kwekerij.

Het college en SSW willen deze locaties de komende 10 jaar gebruiken voor tijdelijke woningbouw. Na het raadsbesluit in november zullen de plannen verder worden uitgewerkt. In januari komt er een informatiebijeenkomst voor omwonenden.

(foto: voorbeeld van tijdelijke woningen in Den Burg)


advertentie