Dagelijkse controle waterzuivering om vervuiling te voorkomen

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft maatregelen genomen om massale vissterfte te voorkomen. Vorige week kwam er door een storing ongezuiverd rioolwater in de Biltse Grift terecht.

Het nieuwe besturingssysteem van de rioolwaterzuivering in De Bilt had een weekend stilgestaan, waardoor het zuurstofgehalte te laag was geworden. De uitval is waarschijnlijk veroorzaakt door een spanningsdip in het elektriciteitsnet. Omdat het weekend was, is pas op maandagochtend geconstateerd dat de zuivering had stilgestaan.

Het waterschap zegt bij RTV Utrecht dat medewerkers nu elke dag de rioolwaterzuivering controleren. Ook wordt onderzocht of het systeem kan worden uitgerust met een noodstroombatterij.

(foto: Provincie Utrecht)


advertentie