De Bilt dringt aan op landelijk vuurwerkverbod

De gemeenteraad De Bilt wil een landelijk vuurwerkverbod. Een motie van die strekking is met een ruime meerderheid aangenomen. 

De motie roept het kabinet en de Tweede Kamer op om dit jaar te komen tot een verbod op bezit, verkoop en afsteken van consumentenvuurwerk. Volgens Yvo Kok-Palma van GroenLinks is de zorg van de overheid gericht op de bescherming en verbetering van het leefmilieu. 'Vuurwerk heeft te veel negatieve gevolgen voor het leefmilieu en mensen- en dierenwelzijn.'

De fracties van GroenLinks, SGP, ChristenUnie, D66, Lokaal De Bilt, PvdA en SP steunden het voorstel over een landelijk verbod. Een gemeentelijk vuurwerkverbod biedt volgens de raad te weinig mogelijkheden voor handhaving.


advertentie