De Bilt gaat voor een brede coalitie

Verkenners Cees de Wildt en Ibtisam Daoudi adviseren onderhandelingen voor een nieuw college te starten met GroenLinks, D66, PvdA, SP en Lokaal De Bilt.

De verkenners zien goede kans op een brede en stabiele coalitie. Ze adviseren een kort coalitieakkoord en een raadsakkoord waarin niet-vrijblijvende procesafspraken gemaakt worden. Deze zouden de bestuurscultuur moeten helpen verbeteren.

Naar verwachting zullen deze week nog de eerste formatiegesprekken gehouden worden. Tegelijk stellen de verkenners voor een snelle start te maken met het opstellen van een raadsakkoord.


advertentie