De Bilt heeft nieuw progressief college

GroenLinks, D66, Beter De Bilt en Bilts Belang, PvdA en SP hebben het conceptakkoord ‘Ruimte voor morgen – Naar een eerlijke groene toekomst’ gepresenteerd. De partijen vormen de nieuwe coalitie voor de komende vier jaar.

Volgens de partijen heeft De Bilt nu een progressief akkoord. Het laat lef en innovatie zien met een uitgesproken duurzame agenda en inzet op gelijke kansen voor alle mensen. In het slechts vier pagina's tellende akkoord zijn op hoofdpunten concrete afspraken gemaakt over duurzaamheid, wonen, mobiliteit, participatie en financiën.

Het nieuwe college krijgt vier wethouders: Anne Marie ’t Hart (GroenLinks), Dolf Smolenaers (D66), Pim van de Veerdonk (Beter De Bilt en Bilts Belang), en Krischan Hagedoorn (namens PvdA en SP).


advertentie