De Bilt in gesprek over lokaal groenbeheer

Gemeente De Bilt gaat in september en oktober wekelijks toelichting geven over het groenbeheer in de zes kernen. 

Het groenbeheer kent vele kanten zoals het ecologisch maaibeheer, het snoeibeleid, het bestrijden van ongedierte en de wateroverlast als gevolg van flinke regenbuien. De gemeente denkt dat er onder inwoners ook vragen kunnen leven over de inzet in het lokale groen.

Inwoners met prangende vragen zijn uitgenodigd deze via mail in te dienen bij de gemeente. Deze zullen worden meegenomen in de wekelijkse uitleg. Het eerste onderwerp is 'ecologisch maaibeheer' en vragen daarover kunnen tot en met dinsdag opgestuurd worden.


advertentie