Raadsfracties: 'De Bilt moet Oekraïne steunen'

Ook in de Biltse gemeenteraad klinken steeds meer geluiden om te reageren op de oorlog in Oekraïne. Zo willen partijen ruimhartige opvang van vluchtelingen of de opschorting van het leveringscontract met Gazprom.

Onder andere ChristenUnie, PvdA en Fractie Brouwer willen dat het college voorbereidingen gaat treffen om vluchtelingen op te vangen. SP De Bilt roept de gemeente ook op om de daad bij de vaak krachtige woorden van de Raad te voegen. De Bilt zou de vluchtelingen uit het oorlogsgebied op een actieve manier welkom moeten heten. Beter De Bilt en Bilts Belang willen dat het college zo spoedig mogelijk met de Rijksoverheid gaat overleggen om de Schapenweide aan te wijzen als mogelijkheid voor tijdelijke woningen voor de vluchtelingen.

GroenLinks wil dat de gemeente nagaat of het contract voor gasleveranties door het Russische Gazprom zo spoedig mogelijk kan worden ontbonden. Ook gaan er in de raad stemmen op om de Oekraïnse vlag te hijsen als blijk van steun aan de getroffen bevolking.


advertentie