De Bilt pakt onderhoud wegen duurzaam aan

Gemeente De Bilt gaat de komende jaren extra geld vrijmaken voor het onderhoud aan wegen, voet- en fietspaden, bruggen en tunnels. Hiervoor zijn het Beheerplan Wegen en Beleidsplan Civiele Kunstwerken in de raad besproken. 

In de plannen staat beschreven hoe de gemeente de komende jaren zorgt voor het asfalt, stoepen, bermen en oversteekplaatsen. Ook welk onderhoud nodig is aan tunnels om deze veilig te houden en welke houten bruggen aan vervanging toe zijn.

Het onderhoud wordt zo duurzaam mogelijk ingericht door schade te voorkomen en het onderhoud op tijd uit te voeren. De gemeente gaat vaker controleren of asfalt op tijd wordt gerepareerd en er worden duurzame materialen gebruikt.


advertentie