De Bilt wil plantplicht bij bomenkap

Voor elke boom die in de gemeente De Bilt wordt gekapt, moet een nieuwe boom geplant worden. Die verplichting is door het college opgenomen in het nieuwe kapbeleid. 

De regels voor het kappen van bomen zijn gewijzigd. De raad heeft beslist dat in principe voor alle bomen met een stamomtrek van 80 centimeter een kapvergunning verplicht is. Dit is in de Algemene plaatselijke verordening vastgelegd.

Als een boom die gekapt wordt niet vervangen kan worden, moet een bedrag aan het bomenfonds worden betaald. Het voorstel voor het nieuwe kapbeleid ligt ter inzage bij de gemeente.


advertentie