De Bilt zoekt nieuwe opvang voor Oekraïnse vluchtelingen

De Bilt is op zoek naar locaties om Oekraïners langer op te kunnen vangen. De gemeente wil de gastgezinnen ontlasten die de oorlogsvluchtelingen tijdelijk konden opvangen.

Omdat de oorlog nog voortduurt worden de tijdelijke opvanglocaties ingeruild voor middellange termijnlocaties. Hiervoor zijn al een aantal plekken in Bilthoven en De Bilt gevonden. Er worden in deze locaties geen nieuwe vluchtelingen opgevangen.

Om de gastgezinnen te ontlasten die sinds het begin van de oorlog hun huis en hart hebben opengesteld, zoekt de gemeente nieuwe gastgezinnen. In de gemeente De Bilt gaat het in totaal om 190 vluchtelingen uit Oekraïne.


advertentie