Driejarig onderzoek naar invloed grassen op klimaatoverlast

Kunnen een wetenschapper, een boer en een landschapsorganisatie ervoor zorgen dat de natuur beter bestand is tegen perioden van extreme droogte of hevige wateroverlast? Kan door het zaaien van bepaalde gras- en kruidensoorten droogte worden tegengegaan en de biodiversiteit in ons land verbeteren? 

Om op die vragen een antwoord te krijgen is op het land van een boer in Groenekan een driejarig onderzoek gestart. Daarbij wordt gekeken welke gras- en kruidenmengsels het best in staat zijn water in de bodem vast te houden. Voor het onderzoek heeft dr. Edwin Pos met collega's van de Universiteit Utrecht de handen ineengeslagen met Landschap Erfgoed Utrecht. Doel is om boeren en andere landeigenaren uiteindelijk handvatten te bieden zodat ze de juiste afweging kunnen maken tussen grasproductie voor koeien en biodiversiteit.

Medewerkers en vrijwilligers van Landschap Erfgoed Utrecht hebben 48 proefvelden op het land in Groenekan aangelegd. Ook zorgen zij voor het onderhoud en het maaien van de proefvelden.


advertentie