Roulette FM

Eindelijk duidelijkheid over nieuwbouw Spoorzone Bilthoven

In de Spoorzone in Bilthoven worden 700 tot 850 woningen gebouwd. Dat heeft de gemeenteraad besloten na negen avonden debatteren over twee varianten en een alternatief voorstel van omwonenden. 

Uit de eerste berekeningen blijkt dat 700 woningen het minimum is voor de financiële haalbaarheid. Daarom is op verzoek van de VVD een alternatief voorstel van bewoners met minder woningen niet meegenomen in de besluitvorming. Toch is er in de gekozen variant 'goed geluisterd naar de bewoners', aldus PvdA-raadslid Lauxterman. 'Het aantal woningen in variant A ligt aanzienlijk lager dan in variant B.' De gekozen 'variant A plus' heeft bestaat voor de helft uit woningen in de sociale- en middenhuursector. De nieuwe wijk moet een duurzame en groene uitstraling krijgen.

De meeste partijen zijn blij dat de kogel eindelijk door de kerk is, omdat er in de Spoorzone gebouwd kan worden zonder natuur of agrarische grond op te offeren. De nieuwe wijk ligt vlak bij het station en bij het winkelgebied. De parkeernorm ligt vanwege de bereikbaarheid daarom ook lager dan in de rest van de gemeente.

In een volgende participatiefase worden de plannen verder uitgewerkt. Daarin zal de verkeersveiligheid een prominente plek innemen. Ook moeten bestaande verkeersknelpunten worden aangepakt. Om overlast in het centrum te beperken wordt de Spoorzone in fases ontwikkeld. De verwachting is dat de eigenaren van De Timpe als eerste gaan bouwen.


advertentie