Enquête als afronding Zeister Omgevingsvisie

Zeist vraagt inwoners om online te reageren op 25 stellingen om te ontdekken of eerder opgehaalde waarden voor de omgevingsvisie door inwoners worden gedeeld. 

In de enquête is opgesteld naar aanleiding van online bijeenkomsten om met buurt- en belangenverenigingen te bepalen wat de belangrijkste waarden zijn voor Zeist. Nu die waarden bekend zijn, legt de gemeente die voor aan de inwoners. Het resultaat legt de gemeente vast in de  eerste Zeister Omgevingsvisie. 

Inmiddels zijn er al bijna 7000 stemmen uitgebracht via www.omzeist.nl. advertentie