Evaluatie verkeersmaatregelen met camera's en telling

Gemeente De Bilt is gestart met de evaluatie van het Verkeerscirculatieplan, waarbij wordt gekeken naar de verkeersveiligheid, verkeersaantallen, type verkeer en snelheid. 

Nu weggebruikers ook gelegenheid hebben gehad om te wennen aan nieuwe situaties en routes, kan het effect van het circulatieplan gemeten worden. Op meer dan 25 locaties worden daarvoor verkeerstellingen gehouden. Ook wordt het verkeersgedrag vanaf 10 oktober een week lang op vijf aangepaste kruispunten met camera’s geobserveerd.

De resultaten van de evaluatie worden halverwege december verwacht. Op basis daarvan bepaalt de gemeente of er aanvullende verkeersmaatregelen nodig zijn.


advertentie