Extra inloopbijeenkomst voor Omgevingsvisie De Bilt

De Bilt houdt donderdag een extra inloopbijeenkomst om het voorontwerp van de Omgevingsvisie De Bilt 2040 te presenteren. De belangstelling voor de eerste twee bijeenkomsten was zo groot dat er een derde nodig is. 

Zo’n 150 mensen bezochten één van twee informatiebijeenkomsten in de kernen. Om bezoekers voldoende gelegenheid te bieden een reactie te geven, organiseert de gemeente op 6 april een extra inloopavond in de Ontmoetingskerk in Maartensdijk. 

De gemeente heeft met inwoners, organisaties, provincie en buurgemeenten gewerkt aan een breed gedragen toekomstvisie. Tijdens de derde participatieronde wordt duidelijk hoe de eerdere inbreng is verwerkt tot een samenhangende visie op de toekomst van de leefomgeving.


advertentie