'Geen nieuwe zonneparken op weilanden en in natuur'

Zonneparken en -weiden op landbouw- en natuurgrond zijn vanaf 1 januari niet langer toegestaan. De parken nemen te veel schaarse ruimte in beslag. Dit blijkt uit de nieuwe plaatsingsvolgorde van het Rijk, provincie, gemeenten en waterschappen.

Alleen bij hoge uitzondering en onder strikte voorwaarden mag nog zonne-energie opgewekt worden in grote velden. Zonnepanelen moeten als eerste op daken en gevels worden geplaatst, maar ook op bijvoorbeeld kassen, industrieterreinen, stortplaatsen en boven parkeerplaatsen.

Midden Nederland telt op dit moment 78 hectare aan zonneparken. In de gemeente De Bilt is een zonnepark van 3500 m2 bij de rioolwaterzuivering en er wordt nog een flink zonnepark aangelegd bij Voordaan in Groenekan.


advertentie