Gemeente en provincie willen energiepark langs A12

De provincie Utrecht en de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Woudenberg, Renswoude en Veenendaal gaan samen langs de A12 energie opwekken. De overheden gaan daarvoor verschillende scenario’s uitwerken.

Doel is om te komen tot één samenhangend energielandschap langs de A12 voor zon- en/of windenergie. Ook wordt bekeken welke onderzoeken nog gedaan moeten worden. Ook worden inwoners en andere betrokkenen nadrukkelijk bij het proces betrokken.

Naar verwachting is de eindrapportage in het tweede kwartaal van 2022 gereed. Na de gemeenteraadsverkiezingen zullen de gemeenten en de provincie een ruimtelijk besluit over het energielandschap nemen.


advertentie