Geschil gemeente en bewoners Bilthoven Noord opgelost

Het college en de Stichting Planschade Bilthoven Noord hebben overeenstemming bereikt over de oplossing van neveneffecten van het bestemmingsplan Bilthoven Noord uit 2013. Hiermee lijkt een einde gekomen aan een jarenlang slepend conflict tussen bewoners van Bilthoven-Noord en de gemeente.

De onbedoelde neveneffecten, zoals beperking van bouwmogelijkheden op eigen terrein, worden nu volgens de afspraken bij recht geregeld. In het bestemmingsplan lag de bevoegdheid bij het college. Ook worden de planologische grenzen van het oude bestemmingsplan uit 1984 gerespecteerd.

De Stichting Planschade Bilthoven Noord is tevreden met de uitkomst van de gesprekken met het nieuwe college. 'Als dit een voorbode is van de nieuwe bestuurscultuur is er goede hoop voor de komende jaren', aldus voorzitter Luc Jonker.

(foto: wethouder Anne Marie 't Hart en voorzitter Luc Jonker)


advertentie