Gesprekken over onderzoeksboringen aardwarmte

In het eerste zoekgebied voor de SCAN onderzoeksboring zijn gesprekken met landeigenaren gestart. Het gaat om het buitengebied ten oosten van de stad Utrecht.

De gesprekken zijn nog verkennend van aard, er is nog geen locatie gevonden. De SCAN-boring moet meer informatie over de ondergrond opleveren, waarmee beter ingeschat kan worden of aardwarmte als duurzame warmtebron in de regio ingezet kan worden.

Het buitengebied van Utrecht-Oost is als eerste zoekgebied aangewezen, omdat hier meerdere aardlagen aanwezig zijn. Om aardwarmte te kunnen winnen moet een aardlaag waterdoorlatend zijn. Een geschikte locatie is zo'n 2 hectare groot, ligt deze op voldoende afstand van de bebouwing en is goed toegankelijk.


advertentie